Onze vrienden

Natuurlijk doen we dit niet alleen

Wij zijn voortdurend bezig om contacten te leggen met mensen en organisaties die een bijdrage aan ons willen leveren, omdat zij ons goede doel een warm hart toedragen. Door de samenwerking met andere organisaties zorgen we ervoor, om met minimale kosten en extra inzet van vrijwilligers, zoveel mogelijk voor de klanten van Aafje te doen.

Wij beschouwen iedereen die ons steunt als goede vriend. Met een aantal bedrijven en organisaties hebben wij een speciale relatie opgebouwd. Zij dragen onze stichting een bijzonder warm hart toe en helpen mee om welzijnsprojecten of leuke extra’s voor de ouderen te realiseren. Allemaal op hun eigen manier. We hebben, voor zover aanwezig, hun website gelinkt aan de naam, zodat u ook daarop kennis kunt nemen van hun activiteiten.

Mede namens de klanten van Aafje danken wij u allen hartelijk voor uw steun de afgelopen jaren. Dankzij uw bijdragen genieten de mensen regelmatig van dagen met een gouden randje!

Bent u net zo enthousiast als wij en wilt u meehelpen om de dagen van de klanten van Aafje een gouden randje te bezorgen? Steun ons dan! U kunt zelf aangeven welke locatie of welk project u wilt steunen. Dan wordt ook daar uw bijdrage aan toegekend. U kunt ons op verschillenden manieren steunen:

1

Giften

U kunt ook eenmalig of periodiek een bedrag overmaken naar de ING Bank, rekeningnummer NL45 INGB 066 27 59 567 t.n.v. Vrienden van Aafje, Rotterdam. Wij zijn een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). RSIN-nummer 816043681. Hierdoor kunt u uw giften aan ons aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer weten? Kijk op www.belastingdienst.nl/giften.

2

Donateur worden door

A. Door periodiek een vast bedrag over te maken naar de Vrienden van Aafje.
B. Vrienden van Aafje is aangesloten bij de landelijke supportactie. Dit houdt in dat als u Vrienden van Aafje financieel steunt, u elk kwartaal meedoet met een loterij en kans maakt op mooie prijzen. Zo maakt u niet alleen de klanten van Aafje, maar ook uzelf blij! Klik hier voor de aanmelding om supporter te worden. Wilt u hierover contact met Vrienden van Aafje, stuurt u dan een email of bel naar onze contactpersoon. Emailadres en telefoonnummer vindt u op de contactpagina. Wilt u donateur worden, klik dan Hier en komt u op de aanmelding pagina.

3

Nalatenschap

U kunt Vrienden van Aafje ook opnemen in uw testament en een bepaald bedrag of een percentage van uw nalatenschap schenken aan Vrienden van Aafje. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en de wettelijke bepalingen, klik dan hier.

4

Vrijwilligerswerk

Voor het realiseren van onze activiteiten zijn wij voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Samen kunnen wij veel mogelijk maken en zorgen we voor blije gezichten bij de mensen. Doe ook mee en meldt u aan bij onze contactpersoon, bereikbaar via de Contact pagina.

5

Bijdrage in natura

Een bijdrage in producten of diensten óf een korting hierop is eveneens bijzonder welkom. Daarmee kunnen we nog meer leuke extraatjes voor de mensen realiseren.

6

Bedrijven

Ook als bedrijf kunt u de stichting steunen. In uw bedrijfsvoering wilt u verantwoorde keuzen maken, keuzen goed voor uw bedrijf, maar ook keuzen met een maatschappelijke betrokkenheid. Door ons te steunen, brengt u wat meer kleur en vreugde in het leven van de oudere medemens binnen Aafje.

Tekst vergroten?
− Kleiner + Groter