Onze vrienden

Nalatenschap

Uitleg mogelijkheden voor het regelen van nalatenschap aan Stichting Vrienden van Aafje.

Testament
Als u uw nalatenschap of een deel daarvan wilt bestemmen voor Vrienden van Aafje, is het niet voldoende als u die wens zelf op papier zet. Hier is een officieel testament voor nodig, opgemaakt door een notaris. Een notaris zal u hier graag nader over informeren, maar onderstaand geven wij alvast kort samengevat de mogelijkheden

U kunt Vrienden van Aafje op twee manieren opnemen in uw testament: als legataris of als erfgenaam.

a. Legaat
Als u Vrienden van Aafje benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat Vrienden van Aafje uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Dit is een specifiek omschreven bedrag of goed. Wie een legaat ontvangt, heeft verder geen bemoeienis met de afwikkeling van de nalatenschap. Als een legaat aan Vrienden van Aafje bestaat uit een materieel goed, dan wordt dat goed verkocht en daardoor omgezet in geld.

b. Erfgenaam
Bij een erfstelling bepaalt u in uw testament dat Vrienden van Aafje, alleen of samen met anderen, erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Als er meerdere erfgenamen zijn, hoeven deze niet allemaal in gelijke mate te erven: u kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft.

Belangrijk om te weten
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is Vrienden van Aafje vanaf 8 februari 2008 geen successierecht verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen. Dat houdt in dat er geen belasting over de nalatenschap wordt geheven. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan de doelstellingen van Vrienden van Aafje. Als u besluit om een deel van uw nalatenschap te bestemmen voor Vrienden van Aafje, dan bent u ervan verzekerd dat uw geld goed terechtkomt. Onder Activiteiten leest u wat we zoal hebben gedaan voor de klanten van Aafje en waar we nu mee bezig zijn.

 

Tekst vergroten?
− Kleiner + Groter