Over de Vrienden van Aafje

Over de Vrienden van Aafje

De Stichting Vrienden van Aafje is in mei 2002 opgericht. Zij zet zich belangeloos in voor leuke extra’s voor de klanten van zorgaanbieder Aafje. We maken wensen waar voor de mensen in en rond de huizen van Aafje en geven een gouden randje aan hun dag.

Missie

We kennen allemaal de beperkingen als je afhankelijk wordt van zorg. Daarom willen we graag iets extra’s betekenen voor klanten van Aafje. Onze drive is om aanvullend op de zorg zoveel mogelijk leuke dingen te realiseren, zodat zij regelmatig een gouden randje aan hun dag kunnen beleven. Wij laten hun wensen uitkomen door leuke extra’s voor hen mogelijk te maken. Daar willen we als Vrienden voor aan de slag!

De leuke extra’s

De leuke extra’s bestaan vooral uit gezellige uitstapjes en activiteiten. Vooral voor mensen die in een verzorging-of verpleeghuis verblijven, is een uitstapje iets heel bijzonders. Ze genieten daar intens van en blijven er vaak nog lang over napraten. Wij maken bijvoorbeeld beauty verwendagen en gratis uitstapjes naar theaters, musea en evenementen mogelijk. Of we zorgen voor extra muzikale optredens in de huizen van Aafje. Verder zijn er grotere welzijnsprojecten, die het leven van de mensen veraangenamen, maar waarvoor vanuit de overheid geen geld ter beschikking wordt gesteld. Waar mogelijk werven de Vrienden fondsen om alle extra’s en projecten te kunnen realiseren.

Het in vervulling laten gaan van wensen en dromen kunnen we niet alleen. Daarom zoeken wij altijd Vrienden. We leggen contact met bedrijven en particulieren om sponsors en donateurs te werven. Ook worden vermogensfondsen benaderd met een schriftelijke aanvraag tot financiële ondersteuning van projecten voor ouderen.U kunt er op vertrouwen dat iedere ontvangen euro geheel ten goede komt aan de extra’s voor de klanten.

Op de pagina Onze vrienden kunt u lezen welke rol u kunt spelen, om een gouden randje te bezorgen aan de dag van de klanten van Aafje. Uw steun hebben we hierbij hard nodig, want dankzij uw steun kunnen zij vaker genieten van leuke extra’s. Hoe meer Vrienden, hoe beter!

Op de pagina Activiteiten kunt u kijken naar alle recente gerealiseerde activiteiten. Voor het aanvragen van een activiteit of project kunt u in het menu op de knop Project aanvragen klikken.

Voor het aanmelden voor donateur of aanmelden voor het lidmaatschap van de Supportactie kunt u meer lezen in het menu Onze vriendenOnder de vermelde vrienden en vermogensinstanties wordt onder punt 2 'Donateur worden door', de mogelijkheden verder beschreven. Wilt u weten wat de supportactie inhoudt, dan kunt u Hier klikken om de folder te downloaden. Wilt u meer informatie lezen over de Supportactie, klik dan hier op Website.

Wilt u meer informatie over zorgaanbieder Aafje, klik dan Hier en u komt dan op de website van Aafje.

Over de stichting

De bestuursleden ontvangen geen honorarium en de uitgaven door het bestuur zijn vrijwel nihil. Het Vrienden-bestuur legt financiële verantwoording af in het jaarverslag. U kunt een keuze maken uit de volgende jaarverslagen: 2020, 2021 en 2022.  Een beknopt beleidsplan kunt u Hier inzien.

De stichting is ingeschreven in het register van de Raad van Toezicht van Fondsenwerving in de Zorgsector (RTFZ). Het Vrienden-bestuur handelt conform de gedragscode van de RTFZ.

De stichting heeft ook de ANBI status. 

 

Het bestuur van Vrienden van Aafje

Graag stellen wij onszelf aan u voor. Het bestuur komt 1x in de 6 weken bij elkaar om de lopende projecten, nieuwe projectaanvragen en acties te bespreken. Hierbij zijn ook medewerkers van Aafje aanwezig, zodat we de activiteiten direct met de organisatie kunnen afstemmen. Met hart en ziel zetten wij ons als vrijwilliger in om de extra’s voor de klanten van Aafje mogelijk te maken.

Tjerk Sytsema
Voorzitter Tjerk Sytsema

“Iedereen in Nederland heeft naast inspanning ook behoefte aan ontspanning, afwisseling en reële wensen. Dat wij dat voor onze kwetsbare bewoners mede kunnen organiseren is een mooie uitdaging”

Koos Weber
Penningmeester Koos Weber

"Door de toenemende bezuinigingen in de zorg wordt de behoefte aan extra geld voor welzijnsactiviteiten steeds groter. Het geeft een goed gevoel hier een bijdrage aan te kunnen leveren".

Ruud van Horssen
Vice-voorzitter Ruud van Horssen

"Ieder mens heeft recht op iets extra's en daar zetten wij ons voor in!"

Linda van der Heijden
Secretaris Linda van der Heijden

"Door de ouderen iets extra's te geven, hierdoor vaker een blij gezicht te zien"

Belinda Cabaret
Lid Belinda Cabaret

"Het voelt goed om, naast mijn vaste baan bij Aafje, via de Vrienden iets extra’s voor de bewoners te kunnen doen. Ze genieten er zo van! Daar zet ik me dan ook graag voor in".

Anneke Boer
Lid Anneke Boer

"Een zinvolle of leuke dag, een dag om naar uit te kijken of misschien een stille wens in vervulling laten komen. Kortom genieten. Dit is wat ik voor de bewoners van de huizen wens. Fijn om daar als lid van de Vrienden een bijdrage aan te leveren".

Wilt u ook donateur worden van Vrienden van Aafje?

Klik dan hier en lees welke rol u kunt spelen, om een gouden randje te bezorgen aan de dag van de klanten van Aafje. Uw steun hebben we hierbij hard nodig, want dankzij uw steun kunnen zij vaker genieten van leuke en bijzondere extra's. Hoe meer Vrienden, hoe beter!

Vrienden worden van Aafje
Tekst vergroten?
− Kleiner + Groter