Over ons

De Stichting Vrienden van Aafje is in juli 2011 opgericht. Zij zet zich belangeloos in voor leuke extra’s voor de klanten van zorgaanbieder Aafje. We maken wensen waar voor de mensen in en rond de huizen van Aafje en geven een gouden randje aan hun dag.

Missie

We kennen allemaal de beperkingen als je afhankelijk wordt van zorg. Daarom willen we graag iets extra’s betekenen voor klanten van Aafje. Onze drive is om aanvullend op de zorg zoveel mogelijk leuke dingen te realiseren, zodat zij regelmatig een gouden randje aan hun dag kunnen beleven. Wij laten hun wensen uitkomen door leuke extra’s voor hen mogelijk te maken. Daar willen we als Vrienden voor aan de slag!

De leuke extra’s

De leuke extra’s bestaan vooral uit gezellige uitstapjes en activiteiten. Vooral voor mensen die in een verzorging-of verpleeghuis verblijven, is een uitstapje iets heel bijzonders. Ze genieten daar intens van en blijven er vaak nog lang over napraten. Wij maken bijvoorbeeld beauty verwendagen en gratis uitstapjes naar theaters, musea en evenementen mogelijk. Of we zorgen voor extra muzikale optredens in de huizen van Aafje. Verder zijn er grotere welzijnsprojecten, die het leven van de mensen veraangenamen, maar waarvoor vanuit de overheid geen geld ter beschikking wordt gesteld. Waar mogelijk werven de Vrienden fondsen om alle extra's en projecten te kunnen realiseren.

Het in vervulling laten gaan van wensen en dromen kunnen we niet alleen. Daarom zoeken wij altijd Vrienden. We leggen contact met bedrijven en particulieren om sponsors en donateurs te werven. U kunt er op vertrouwen dat iedere ontvangen euro geheel ten goede komt aan de extra's voor de klanten. 

Op de pagina Onze vrienden kunt u lezen welke rol u kunt spelen, om een gouden randje te bezorgen aan de dag van de klanten van Aafje. Uw steun hebben we hierbij hard nodig, want dankzij uw steun kunnen zij vaker genieten van leuke extra’s. Hoe meer Vrienden, hoe beter!

Op de pagina Activiteiten kunt u kijken naar alle gerealiseerde activiteiten en voor het aanvragen van een activiteit of project. 

Wilt u meer informatie over Aafje, klik dan Hier en u komt dan op de website van Aafje.


Het bestuur van Vrienden van Aafje

Graag stellen wij onszelf aan u voor. Het bestuur komt 1x in de 6 weken bij elkaar om de lopende projecten, nieuwe projectaanvragen en acties te bespreken. Hierbij zijn ook medewerkers van Aafje aanwezig, zodat we de activiteiten direct met de organisatie kunnen afstemmen. Met hart en ziel zetten wij ons als vrijwilliger in om de extra’s voor de klanten van Aafje mogelijk te maken.
De bestuursleden ontvangen geen honorarium en de uitgaven door het bestuur zijn vrijwel nihil. Het Vrienden-bestuur legt financiële verantwoording af in het jaarverslag. U kunt een keuze maken uit de volgende jaarverslagen: 2016, 2017 en 2018. Een beknopt beleidsplan kunt u Hier inzien.
De stichting is ingeschreven in het register van de Raad van Toezicht van Fondsenwerving in de Zorgsector (RTFZ). Het Vrienden-bestuur handelt conform de gedragscode van de RTFZ.
De stichting heeft ook de ANBI status. 

 
 Tjerk Sytsema (3)[858]_1          

 

Voorzitter
Tjerk Sytsema

"Iedereen in Nederland heeft naast inspanning ook behoefte aan ontspanning, afwisseling en reële wensen. Dat wij dat voor onze kwetsbare bewoners mede kunnen organiseren is een mooie uitdaging".

 Koos_Weber

 Penningmeester 
 Koos Weber

"Door de toenemende bezuinigingen in de zorg wordt de behoefte aan extra geld voor welzijnsactiviteiten steeds groter. Het geeft een goed gevoel hier een bijdrage aan te kunnen leveren".

 

Ruud

 


Vice-voorzitter 
Ruud van Horssen

"Ieder mens heeft recht op iets extra's en daar zetten wij ons voor in!"


 

  

 Linda

 

 

 Secretaris 
Linda van der Heijden 

"Door de ouderen iets extra's te geven, hierdoor vaker een blij gezicht te zien"
  J.Bromans

 

 

Foto Belinda (4)_1

Lid      
Jenny Broomans 

"Leven is de dag besteden zoals een ieder dat graag wil op zijn eigen manier, daar zet ik me graag voor in".

 

 

 

 

  Lid 
Belinda Cabaret

 "Het voelt goed om, naast mijn vaste baan bij Aafje, via de Vrienden iets extra’s voor de bewoners te kunnen doen. Ze genieten er zo van! Daar zet ik me dan ook graag voor in".

 

 

Laatste nieuws

Pagina is verwijderd.

In verband met de overgang naar een nieuwe website, wordt het laatste nieuws direct geplaatst op de activiteiten pagina.
lees verder